ยืนยันการชำระเงินหรือต่ออายุเว็บไซต์

กรอกที่อยู่อีเมล์ของคุณที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์
กรอกชื่อโดเมนของคุณ ที่ต้องการแจ้งการชำระเงิน เช่น domain.tld
เลือกประเภทของเว็บไซต์ที่คุณต้องการ
วันที่ชำระเงิน
เวลา : น.
ระบุวันที่และเวลาที่คุณทำรายการชำระเงิน (ตามสลิปโอนเงิน)
รวมเงิน
บาท
ควรชำระเงินให้เป็นเศษสตางค์ เช่น ยอด 1,000 บาท ชำระ 1,000.18 บาท เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
กรุณาระบุวิธีการที่คุณชำระเงินจากช่องทางต่างๆด้านบน
เลขที่อ้างอิงจากสลิปโอนเงิน ของธนาคาร (ไม่มีไม่ต้องระบุ)
หมายเหตุ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตรวจสอบที่อยู่อีเมล์ และโดเมนของเว็บไซต์ที่ต้องการชำระเงินให้ถูกต้อง จดโดเมนใหม่นามสกุล .TH ต้องมีการส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติโดเมน ก่อนการชำระเงิน