อัปเดท Facebook Like Box

เนื่องจาก Facebook จะมีการยกเลิก Facebook Like Box โดยจะเปลี่ยนมาเป็น Facebook Page แทน รวมถึงมีการอัปเดท API เป็นเวอร์ชั่น 2.3 ทางทีมงาน WebShopReady ได้ดำเนินการอัปเดทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Relate