About

WSR

WSR เป็นคำย่อมาจากคำว่า Website and Shopping online Ready ซึ่งมีความหมายว่า เว็บไซต์และร้านค้าออนไลน์พร้อมใช้งาน เราเป็นผู้นำในด้านการออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดเช่น HTML5 CSS3 และเทคโนโลยี Ajax งานของเราจะเน้นความรวดเร็วในการประมวลผลของเว็บไซต์ และออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการแสดงผลเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือ (Responsive)

นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง และรับจดโดเมน อีกด้วย

เว็บไซต์ในเครือ :
Goragod.com ให้บริการ ออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมน บริการ Web Hosting และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ Web Developer
gcms.in.th เว็บไซต์หลักระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การชำระเงิน

สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

ธนาคาร กสิกรไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 221-2-78341-5 ชื่อบัญชี กรกฎ วิริยะ

สำนักงาน

367 หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190
0868142004
admin@webshopready.com